nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustawRozdzielnik1. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
z dnia 24.07.2007r.

2. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
z dnia 21.08.2007r.

3. Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
z dnia 10.07.2007r.

4. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Zarząd Krajowy

5. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sulęcin

7. Narodowy Bank Polski

8. Minister Pracy i Polityki Społecznej

9. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

10. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

11. Zastępca Głównego Inspektora Pracy

12. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

13. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

14. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

15. Konwent Szpitali Zamojszczyzny

16. Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich NSZZ "Solidarność"

17. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

18. Grupa robocza powołana w ramach zespołu ds. usług publicznych Komisji Trójstronnej

19. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Zarząd Krajowy

20. Wielkopolski Związek Zakładów Opieki Zdrowotnej-Organizacja PracodawcówUwagi c.d.


[ 1 ]     [ 2 ]


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6244 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.