nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 25 lutego 2008 r.


1. Propozycja podziału budżetu na 2008 rok
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji podziału budżetu na wydatki bieżące po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przyjęcie przedstawionej propozycji w zakresie zadań budowlanych jednostek i zakładów budżetowych,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 26-02-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

2. Projekt działań dot. problemu kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych oraz w sprawie polskiego wniosku o okres przejściowy na ochroną danych rejestracyjnych leków, w związku planowaną wizytą Komisarza G. Verheugena w Polsce
- przedstawiła Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu działań,
przesłanie materiałów zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
termin realizacji: 25-02-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
- referował Pan Tomasz Pawlęga Z-ca Dyrektora Departamentu
Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 26-02-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne
- przedstawiła Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 03-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

5. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 25-02-2008 r. do dnia 29-02-2008 r.)

- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.
Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-02-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1701 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.