nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniach 12-13 marca 2008 r.


1. Uwagi do projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej –uzupełnienie
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu,
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia i Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

2. Projekt działań dotyczący dalszej realizacji programów zdrowotnych z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz zaopatrzenia systemu ochrony Zdrowia w immunoglobulinę anty-D
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uzupełnienie materiału o dodatkowe informacje zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
przedłożenie informacji do Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 12-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 13-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

4. Projekt zaktualizowanej „Informacji z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej – marzec 2008 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.)
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 13-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

6. Projekt programu „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich akademickich uczelniach medycznych”, realizowanego w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 13-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań, stanowiących elementy „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 13-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

8. Propozycja wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania z budżetu państwa w 2008 roku z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych w poszczególnych województwach
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-03-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1563 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.