nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia



Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 14 kwietnia 2008 r.


1. Propozycja działań, związanych z koniecznością zapewnienia dostaw preparatów szczepionkowych pozwalających na przeprowadzenie szczepień w latach 2008-2009, według załączonego wykazu
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów w tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 15-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 15-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Raport z prac Zespołu ds. opracowania systemowych rozwiązań dotyczących postępowania wobec osób z zaburzeniami preferencji seksualnych
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
uzupełnienie materiału o informacje zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt „Informacji Ministra Zdrowia o dostępności badań lekarskich (opieki lekarskiej) w sporcie powszechnym i kwalifikowanym. Sytuacja aktualna i zamierzenia na przyszłość”
- materiał na Komisję Kultury Fizycznej i Sportu Sejmu RP.
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji,
skierowanie do Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Sejmu RP,
termin realizacji: 15-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia





Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-04-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1817 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.