nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 16 kwietnia 2008 r.


1. Projekt programu Ministra Zdrowia pn „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” (wersja I i wersja II)
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie projektu programu w wersji 2,
uzupełnienie materiału zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
przedstawienie ostatecznej wersji projektu programu na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

2. Projekt sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Krwi
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

Ustalono:
skierowanie do zaopiniowania przez Departament
Polityki Zdrowotnej,
termin realizacji: 16-04-2008 r.
przedstawienie na Kierownictwie zgodnie z obowiązującą procedurą.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi, Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

3. Projekt działań w sprawie sposobu zagospodarowania zapasów osocza znajdujących się w poszczególnych Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie projektu działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

4. Informacja o postępie prac nad realizacją Programu prac Rządu na I półrocze br., Program prac legislacyjnych dotyczących rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia, Wykaz rozporządzeń, których ustawowy termin wydania minął
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego

Ustalono:
przyspieszenie prac w zakresie przygotowywania aktów prawnych,
przyjęcie Programu prac legislacyjnych dotyczących ustaw i rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia po uzupełnieniu brakujących terminów,
nadzorujący Podsekretarze Stanu zobowiążą podległe Departamenty do wyjaśnienia powstałych opóźnień oraz wskazania brakujących terminów zakończenia prac nad projektami rozporządzeń wykazanych w przedstawionym Programie prac legislacyjnych,
omówienie na Kolegium Ministra.

Odpowiedzialny: Nadzorujący Podsekretarze Stanu oraz Dyrektorzy Departamentów wg właściwości we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

5. Szczegółowy harmonogram prac projektów ustaw wskazanych
w załączniku do pisma Pana Ministra Zbigniewa Derdziuka z dnia 10 kwietnia 2008 r. znak: DKRM-20-23(1)/08 z uwzględnieniem terminów wniesienia pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów

- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przygotowanie szczegółowych uzasadnień w sprawie zmiany terminów realizacji.
przekazanie w trybie pilnym do Departamentu Prawnego

Odpowiedzialny: Dyrektorzy Departamentów wg właściwości we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

6. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 17-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 16-04-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 17-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.
termin realizacji: 17-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-04-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2723 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.