nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 16 czerwca 2008 r.


1. Projekt działań dotyczący Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii przy ul. Emilii Plater 21 w Warszawie, którego organem założycielskim jest Minister Zdrowia
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie planu restrukturyzacji,
omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 20-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2008r oraz realizujących je przedmiotów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia
termin realizacji: 17-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Prośba o akceptację i podpis Ministra Zdrowia wniosku „O przyjęcie
Polski do Komisji ds. Społecznych Determinantów Zdrowia działającej
w ramach Światowej Organizacji Zdrowia

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu listu.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie Jeziornie

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji
termin realizacji: 17-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, przepisów stanowiących o zamknięciu Kształcenia w zawodzie ratownik medyczny w szkołach
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie projektu wniosku,
termin realizacji: 17-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Prośba o interwencję w sprawie wpisania do planu pracy Rady Ministrów w II półroczu 2008r. projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne skierowanie prośby o wpisanie projektu ustawy do planu na II półrocze.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 17-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Propozycja włączenia do katalogu dziedzin priorytetowych dla województwa zachodniopomorskiego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego dla położnych oraz dla województwa kujawsko-pomorskiego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Krwi oraz wykonania budżetu części 46 – zdrowie za 2007 r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie sprawozdania.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej i Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Propozycja podziału środków na zadania inwestycyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

11. Propozycja podziału środków na rok 2008 w zakresie zakupów inwestycyjnych dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
w Warszawie

- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie
zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia, oraz ustalenia regulaminu działania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Kolegium Ministra

- referowała Pani Alina Budziszewska – Makulska Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.
termin realizacji: 17-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie procedur urzędowych kontroli żywności

- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji
termin realizacji: 17-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
- przedstawił Pan Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora
Farmaceutycznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 17-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

16. Projekt działań w związku z przygotowaniem Polski do organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w zakresie zabezpieczenia medycznego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie powołania Zespołu.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1719 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.