nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 23 czerwca 2008 r.


1. Uwagi do projektu planu pracy Rządu na II półrocze br, obejmującego:
- program prac legislacyjnych z podziałem na projekty ustaw i rozporządzeń
RM
- program prac dot. innych dokumentów rządowych

- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania nowych rozwiązań systemowych w zakresie zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej w immunoglobulinę anty-D oraz sposobu jej finansowania
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 24-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne na rok 2008/2009
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
termin realizacji: 24-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Propozycja zwiększenia środków na organizację „62 Konferencji Stałych Korespondentów Grupy Pompidu”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w porozumieniu z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

5. Propozycja podziału środków na 2008 rok w zakresie zakupów inwestycyjnych dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.
termin realizacji: 27-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

6. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
(w dniach od 23.06.2008 r. do 27.06.2008 r.)
- przedstawiła Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1765 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.