nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 4 czerwca 2008 r.


1. Projekt działań Narodowego Centrum Krwi dotyczący zakupu dodatkowych ilości czynników krzepnięcia w ramach „Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”
- referowała Pani Agnieszka Beniuk-Patoła Dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi i Departament Polityki Zdrowotnej w porozumieniu z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- referowała Pani Izabella Trojanowska Dyrektor Departamentu Nadzoru,
Kontroli i Skarg.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 05-06-2008 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

3. Projekt wkładu Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego do instrukcji dotyczący pkt. 8, 9, 18c agendy dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Rady EPSCO, w dniach 9-10 czerwca 2008 r. Bruksela
- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 05-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po dokonaniu zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia na 01 października 2008 r.,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 05-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

6. Wniosek o akceptację wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.:” Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2006-2008”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wyboru realizatorów programu oraz uruchomienie uzupełniającego konkursu ofert.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Wniosek o akceptację rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: ”Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008” w zakresie zadania pn.: „ Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia ośrodków RK w Polsce w nowoczesny sprzęt kardiologiczny w ramach utworzonej ogólnopolskiej sieci. Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego dla ośrodków rehabilitacji kardiologicznej” oraz opinia Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji dotycząca zabezpieczenia środków na realizację zadania
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Wniosek o akceptację rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: ”Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008” w zakresie zadania pn.: „Leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem mózgu” oraz opinia Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji dotycząca zabezpieczenia środków na realizację zadania
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego,
ponowne przesłanie informacji do jednostek ochrony zdrowia zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Wniosek o akceptację rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: ”Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008” w zakresie zadania pn.: „Program szkolenia lekarzy rodzinnych
i pielęgniarek w zakresie prewencji chorób serca i naczyń – kontynuacja – cz.II
i III. 2008 rok: kształcenie edukatorów i realizacja lokalnych szkoleń lekarzy
i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej”
oraz opinia Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji dotycząca zabezpieczenia środków na realizację zadania
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Wniosek o akceptację rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: ”Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008” w zakresie zadania „obejmującego zakup średniej klasy aparatów USG z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych lub modernizację posiadanych aparatów” oraz opinia Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji dotycząca zabezpieczenia środków na realizację zadania
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Wniosek o akceptację rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: ”Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008” w zakresie zadania pn.: „obejmującego tworzenie ogólnopolskiej sieci referencyjnych ośrodków pełnej diagnostyki nadciśnienia – zakup 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego” oraz opinia Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji dotycząca zabezpieczenia środków na realizację zadania
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Wniosek o akceptację rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: ”Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008” w zakresie zadania pn.: „obejmującego zakup aparatury do diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu o charakterze przesiewowym oraz aparatury polisomnograficznej umożliwiającej pełną diagnostykę bezdechu obturacyjnego podczas snu” oraz opinia Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji dotycząca zabezpieczenia środków na realizację zadania
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz

13. Projekt programu „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, ”Tomografia Pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET.
Notatka służbowa, uzupełniająca do programu pn. „Tomografia Pozytonowa (PET)-budowa sieci ośrodków (PET)”.

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu, Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

14. Propozycje działań dotyczące możliwości wykorzystania środków finansowych w ramach programu „Tomografia Pozytonowa (PET) wynikające z protokołu Komisji ds. ustalenia faktycznego stanu przygotowań infrastruktury, pod kątem możliwości wykorzystania środków finansowych i instalacji urządzeń przewidzianych do zakupu w roku 2008
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

15. Projekt kontynuacji „Programu poprawy standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja kliniki i oddziałów torakochirurgii na lata 2006-2008”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu,

16. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie nadania statutów granicznym stacjom - sanitarno - epidemiologicznym

- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 05-06-2008 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

17. Propozycja podziału środków na 2008 r. w zakresie zakupów inwestycyjnych jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra zdrowia
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

18. Wniosek dotyczący przeniesienia etatów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w ramach rozdziału 85 132- Inspekcja sanitarna
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

19. Wniosek Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
o akceptację wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i treści umowy (dot. programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców SPZOZ-Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010).


Notatka służbowa w sprawie możliwości podpisania umowy na zakup śmigłowców dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz pismo firmy EUROCOPTER w sprawie umowy dotyczącej śmigłowców dla SP ZOZ -LPR
- referował Pan Robert Gałązkowski Dyrektor SPZOZ-Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe.

Ustalono:
akceptację wniosku,
przystąpienie do negocjacji warunków umowy z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
omówienie na Kierownictwie projektu umowy.

Odpowiedzialny: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, SPZOZ-Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, Departament Prawny
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

20. Propozycja omówienia założeń reformy kształcenia przeddyplomowego
i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na Konferencji Rektorów
w dniach 13-14 czerwca 2008 r.
Propozycja powołania Zespołu ds. szczegółowego opracowania założeń reformy kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych propozycji.
omówienie na Kierownictwie projektu zarządzenia w sprawie powołania Zespołu.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1586 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.