nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia



Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 14 lipca 2008 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 15-07-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

2. Opinia dotycząca uwag przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

3. Projekt informacji o potrzebach i przewidywanych oszczędnościach w projekcie budżetu na 2009 r.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-07-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

5. Materiał dotyczący działalności Oddziału Analitycznego Agencji Oceny Technologii Medycznych w Krakowie

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.
6. Materiał dotyczący działań Instytutu Reumatologii im. prof. dr med. Eleonory Reicher w Warszawie ul. Spartańska 1
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

7. Informacja dotycząca sposobu naliczania kar finansowych przez Komisję Europejską
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 15-07-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 15-07-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

10. Projekt decyzji dotyczący zobowiązań Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

11. Projekt dalszego etapu realizacji Uchwały Nr 31/2008 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 w ramach Programu wieloletniego pn. „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu.
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia






Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1825 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.