nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 9 lipca 2008 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwością ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23.rokiem życia
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 10-07-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007-2011 za rok 2007
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 10-07-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Wniosek o akceptację propozycji przyznania nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przestawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Propozycja podziału dotacji na działalność dydaktyczną dla uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w związku ze zwiększeniem kwoty z rezerwy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazanej decyzją Ministra Finansów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji podziału dotacji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Propozycje zmian do poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie proponowanych zmian z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Wniosek o zatwierdzenie listy wytypowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do dofinansowania w okresie od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. w ramach Programu wieloletniego „Wzmacnianie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji wytypowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1795 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.