nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium MinistraUstalenia
z obrad Kolegium Ministra
w dniu 4 lipca 2008 r.

1. Projekt budżetu na 2009 r. w części 46 - Zdrowie w szczególności:
zadania kontynuowane,
zadania nowe, których obowiązek realizacji i finansowania z budżetu wynika z obowiązujących lub projektowanych aktów prawnych, ze wskazaniem zadania, podstawy prawnej oraz kalkulacji wydatków na 2009 r.,
zadania priorytetowe i cele strategiczne wraz z podaniem kosztów oraz efektów w ciągu najbliższych lat.
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu,


Ustalono:
pilne przygotowanie informacji w zakresie zadań nadzorowanych i wykonywanych zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 08-07-2008 r.
szczegółowy schemat określi Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy komórek organizacyjnych w porozumieniu z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz w uzgodnieniu z nadzorującymi Członkami Kierownictwa
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1694 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.