nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 18 sierpnia 2008 r.

1. Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na rok 2009
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie projektu harmonogramu.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Informacja w sprawie ekspertów przeszkolonych w ramach projektu TF 2005/017-488.03.01
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie kierunkowych działań.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

3. Propozycja podziału limitu wydatków do opracowania projektu budżetu na 2009 rok w części 46 - Zdrowie
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie propozycji podziału limitu wydatków,
wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków finansowych zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

4. Informacja w sprawie realizacji zadania „Monitorowanie i poprawa pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych w Polsce, obejmujące prowadzenie Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych"
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu informacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 19-08-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Skarg i Kontroli
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe"
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 19-08-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Skarg i Kontroli
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Projekt porozumienia w sprawie Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie ze Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przygotowanie projektu działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 19-08-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Skarg i Kontroli
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt porozumienia o współpracy między Ministrem Sportu i Turystyki, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Zdrowia
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
skierowanie pisma do Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
ADAM FRONCZAK

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1409 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.