nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 25 sierpnia 2008 r.


1. Projekt stanowiska Rządu w odniesieniu do „Projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz Komunikatu Komisji Wspólnotowe ramy stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej
-referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Propozycje poprawek Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (IPP) do projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Uwagi do projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

-referowała Pani Alina Budziszewska-Makulska Z-ca dyrektora Departamentu Prawnego

omówienie zaproponowanych postulatów organizacji działających na rzecz praw pacjenta

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

3. Propozycje zmian do poselskiego projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie zaproponowanych rozstrzygnięć.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Wniosek o akceptację wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i projektu umowy na zakup III partii szczepionki potrójnej przeciwko odrze-śwince-różyczce
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie zaproponowanego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1486 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.