nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 11 sierpnia 2008 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny i weryfikacji kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach dotacji celowej na realizację zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 12-08-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Program prac legislacyjnych dotyczących rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia
- referowała Pani Alina Budziszewska-Makulska Z-ca dyrektora
Departamentu Prawnego

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

3. Propozycja zmian do: projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projektu ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia, projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu dopracowania w/w projektów pod względem legislacyjnym i merytorycznym
- referowała Pani Alina Budziszewska-Makulska Z-ca dyrektora
Departamentu Prawnego

Ustalono:
przyjęcie propozycji po uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

4. Propozycja zmiany przepisów prawnych umożliwiających osobom posiadającym wykształcenie średnie medyczne uzupełnienie wykształcenia w formie tzw. „studiów pomostowych”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie decyzji kierunkowej po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw szczegółowego opracowania założeń reformy kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 12-08-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 12-08-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Propozycja podniesienia wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w pionie Produktów Biobójczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyszkolonych w ramach projektu „Transition Facility 2005/017-488.03.01 Ocena istniejących substancji czynnych oraz rejestracja i nadzorowanie produktów biobójczych".
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie proponowanego kierunku działań,

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt wstępny rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych oraz kontroli spełniania tych kryteriów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 10 dni,
termin realizacji: 12-08-2008 r,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Sprawozdanie z wizyty delegacji Ministerstwa Zdrowia na Ukrainie w dniach (17-18 lipca 2008).
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego materiału.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt Podręcznika Pracownika
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny


Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 10 dni,
termin realizacji: 12-08-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

11. Propozycja powierzenia Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu roli instrukcji wiodącej dla "Profilaktycznego programu edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych"
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
ADAM FRONCZAK

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1407 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.