nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 4 sierpnia 2008 r.


1. Opinia w sprawie objęcia opieką chorego na mukowiscydozę chłopca - pismo Rzecznika Praw Obywatelskich
- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie kierunku działań po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Sprawozdanie ze spotkania w Brukseli w dniu 16 lipca br. dotyczącego problemów związanych ze stosowaniem przepisów rozporządzenia nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego (MRG) na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienie Konwencji
z Schengen

- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu o uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 05-08-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 05-08-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Propozycja rozwiązań systemowych w zakresie zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej w immunoglobulinę anty-D oraz sposobu jej finansowania oraz projekt pisma do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej i Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Materiał w sprawie zabezpieczenia pacjentek Rh ujemnych w produkt krwiopochodny immunoglobulinę anty-Rh D
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 05-08-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny"
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 05-08-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Franczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu ,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania do dnia 31-08-2008 r.,
termin realizacji: 11-08-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Franczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zatwierdzenia statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 05-08-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Franczak Podsekretarz Stanu

11.Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 05-08-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12.Projekt działań dotyczący udzielonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu odstępstwa w odniesieniu do zawartości niklu w wodzie przeznaczonej do spożycia
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie projektu działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektor Sanitarny
Nadzomje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu ,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania 14 dni,
termin realizacji: 05-08-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektor Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

14.Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 05-08-2008 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1547 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.