nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 31 lipca 2008 r.


1. Projekt Krajowego Planu na rzecz opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przesłanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Wniosek o akceptacje postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.:" Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008 "
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wniosku,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 31-07-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Opinia Ministra Spraw Zagranicznych dotycząca Protokołu o współpracy między Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia i Przemysłu medycznego Federacji rosyjskiej w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie stanowiska Ministerstwa Zdrowia zgodnie z przedstawioną propozycją.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt działań dotyczący Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruj e: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

5. Harmonogram prac nad projektami ustaw, ujętymi w pracy RM na III kwartał 2008 r. w części dotyczącej Ministra Zdrowia
- referowała Pani Alina Budziszewska-Makulska Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 31-07-2008 r.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1464 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.