nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 8 września 2008 r.


1. Wniosek o zwiększenie środków dla Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy funkcjonowania szpitali klinicznych i ich relacji formalno prawnych i organizacyjnych z uczelniami medycznymi
- referowała Pani Katarzyna Chmielewska Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-09-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Wniosek o akceptację postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.:” Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na lata 2006-2008” w zakresie zadania pn.: „ Opracowanie strategii rozwoju prewencji w Polsce i zasad realizacji ogólnopolskich programów prewencji”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.:” Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na lata 2006-2008” w zakresie zadania pn.:„Szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych
z zaburzeniami krążenia mózgowego”

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji,
ponowne rozpisanie konkursu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt ustawy o izbach lekarskich
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-09-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statutu uchodźcy
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-09-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1679 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.