nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 22 października 2008 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 23-10-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Projekt Sprawozdania z realizacji za okres czerwiec 2007 r. – maj 2008 r. programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 23-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt zaktualizowanej „Informacji z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej – wrzesień 2008r. (Dz.U.Nr.78,poz.684,z późn.zm.)
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7dni,
termin realizacji: 23-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Informacje poświęcone zadaniom realizowanym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
kontynuacja dyskusji oraz przedstawienie na Kierownictwie stanu prac nad projektem ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia,
termin realizacji: październik 2008 r.

Odpowiedzialny: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w porozumieniu z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 23-10-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

6. Informacja dotycząca realizacji zadań Ministra Zdrowia w stosunku do fundacji, dla których jest „ministrem właściwym” ze względu na cele fundacji
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie informacji.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

7. Projekt wniosku dotyczący likwidacji Fundacji „Budowy Szpitala w Ełku”
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji,
przedłożenie wniosku do podpisu Ministra Zdrowia. Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przyznania środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach XII Priorytetu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 23-10-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 23-10-2008 r. Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: ”Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na lata 2006-2008”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Sprawy różne:
Prośba o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla Agencji Oceny Technologii Medycznych

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1691 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.