nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 31 października 2008 r.


1. Projekt ustawy o wyrobach medycznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 03-11-2008

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 03-11-2008

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o Urzędzie Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 03-11-2008

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Propozycje do planu prac Rządu na I półrocze 2009 r. (do części zadaniowej i części legislacyjnej)
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do Departamentów w celu zgłoszenia propozycji do planu,
termin realizacji: 03-11-2008r. do godz.12:00

Odpowiedzialny: Dyrektorzy Departamentów
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

5. Zgłoszenie kandydatur Ministerstwa Zdrowia do nagród, które zostaną przyznane na 62. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2009 r. w Genewie
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zgłoszenie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera do nagrody Państwa Kuwejt za badania w zakresie Promocji Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt zmiany przeznaczenia środków przyznanych w 2008 roku na zakupy inwestycyjne dla Centralnej Bazy Rezerw Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

7. Propozycja dofinansowania projektu pn. Przebudowa Kliniki Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej USK nr 2 im. WAM-CSW, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 03-11-2008r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 7 dni,
termin realizacji: 03-11-2008
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 7 dni,
termin realizacji: 03-11-2008
ponowne omówienie na Kierownictwie.
Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczeń Zdrowotnych
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

11. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft” na wybór realizatora zadania pt.: „Wdrożenie nowej metody leczenia – przeszczepienie komórek wysp trzustkowych” w roku 2008
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Propozycja rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy zawartej ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii na realizację zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Propozycja przesunięcia środków w ramach planu wydatków w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej na 2008 r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

14. Lista ekspertów stale biorących udział w posiedzeniach grup roboczych i komitetów Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z zakresu bezpieczeństwa żywności i kosmetyków
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej listy,
przedłożenie do zatwierdzenia przez
Ministra Zdrowia

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

15. Pismo w sprawie zmian w Programie Szczepień Ochronnych na 2010 rok
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

16.Sprawa podjęcia przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego działań mających na celu ograniczenie obrotu BZP, jej pochodnymi oraz innymi substancjami o działaniu psychoaktywnym
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
przygotowanie projektu autopoprawki do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Odpowiedzialny: Departamentem Zdrowia Publicznego we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1697 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.