nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 28 listopada 2008 r.


1. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Prawny w porozumieniu z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Podsekretarz Stanu

2. Propozycja zagospodarowania zgłoszonych oszczędności przy realizacji wydatków budżetowych w części 46 – Zdrowie w 2008 r.
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

3. Propozycja zmiany przeznaczenia środków przyznanych w 2008 roku na zakupy inwestycyjne dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie – Zalesiu
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

4. Propozycja działań dotycząca zagrożenia procesu restrukturyzacji wobec Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi (po spotkaniu z Dyrektorem Instytutu)
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z przedstawioną propozycją.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia we współpracy z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1549 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.