nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 17 grudnia 2008 r.


1. Projekt wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów do dofinansowania w roku 2009 w ramach Programu wieloletniego pn. „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Informacja w sprawie postępu z realizacji programu prac legislacyjnych Rady Ministrów w okresie lipiec – grudzień 2008 r. oraz postępu z realizacji programu prac legislacyjnych Ministra Zdrowia w zakresie rozporządzeń
- referował pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu

Ustalono:
Członkowie Kierownictwa zgodnie z właściwością ustalą w porozumieniu z Dyrektorami Departamentów osoby odpowiedzialne za monitorowanie prac legislacyjnych prowadzonych w Departamencie i przekażą informację Ministrowi Zdrowia,
omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Członkowie Kierownictwa, Dyrektorzy Departamentów
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 18-12-2008 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt Ustawy o Centrum Egzaminów Medycznych oraz organizacji i przeprowadzaniu Państwowych Egzaminów Medycznych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie kierunkowej decyzji dotyczącej rozpoczęcia procesu legislacyjnego.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 18-12-2008 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 18-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji
termin realizacji: 18-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Propozycja wzmocnienia systemu koordynacji polityki Ministerstwa Zdrowia na forum Unii Europejskiej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie notatki zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Zestawienie prac legislacyjnych związanych z postępowaniami Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia przez Polskę obowiązków traktatowych – listopad 2008 r
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie przez Departamenty opinii zgodnie z właściwością.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 18-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Propozycja zatwierdzenia skorygowanej wartości kosztorysowej inwestycji pn. „Budynek Dydaktyczny Wydziału Pielęgniarstwa AM w Białymstoku” realizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

11. Propozycja zatwierdzenia skorygowanej wartości kosztorysowej inwestycji pn. „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu”
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

12. Propozycja przeniesienia środków z rozdziału 85195- pozostała działalność do rozdziału 85120- lecznictwo psychiatryczne
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

13. Propozycja zmian w planie wydatków majątkowych części 46- zdrowie w 2008 r.
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

14. Propozycja zmian w planie wydatków bieżących na 2008 r. w rozdziale 85 195 – Pozostała działalność
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-12-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1709 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.