nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 18 grudnia 2008 r.


1. Protokół z przebiegu i wyników konkursu ofert na wykonywanie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2009 r., z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia oraz plany Ministra Zdrowia odnośnie świadczeń wysokospecjalistycznych w roku 2009
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wyników konkursu ofert,
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji odnośnie świadczeń wysokospecjalistycznych w roku 2009,
omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

2. Założenia organizacyjne centrów urazowych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
kierunkowe przyjęcie założeń organizacyjnych,
rozpoczęcie prac zgodnie z proponowanym programem działań.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Informacja w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie tzw. „dopalaczy”
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Adam Fronczaka Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 19-12-2008 r.,

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-12-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1557 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.