nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 7 stycznia 2009 r.


1. Projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2007 roku, wraz z załącznikiem do przedmiotowego Sprawozdania
- referowała Pani Anna Błaszczyk Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 09-01-2009 r.,

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 08-01-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Wniosek Krajowego Centrum ds. AIDS o akceptację wyboru dodatkowego realizatora programu „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce’
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt Stanowiska Rządu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów – kierowane do Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączonej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 09-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Prośba Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pana Mariusza Kamińskiego rozważenie możliwości spotkania oraz wskazanie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialnego za kontakty z CBA
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia będzie Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny,
zorganizowanie spotkania zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny,

8. Propozycja pokrycia kosztów przez Ministerstwo Zdrowia organizacji spotkania do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych zaplanowanego na dzień 15 stycznia 2009 r.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji,
przedstawienie Ministrowi Zdrowia procedur wzorcowych zgodnie z przedstawiona propozycją,
termin realizacji: do 30-04-2009 r.,

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

9. Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zmiany wysokości opłaty komorniczej

Ustalono:
przygotowanie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Prawny Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

10. Pismo Pana Ryszarda Kuczyńskiego Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przeprowadzenie analizy i przygotowanie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

11. Projekt działań dotyczący projektu uchwały zmieniającego uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pn. „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przekazanie tekstu projektu do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

12. Propozycja wprowadzenia zmian w aneksie do programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011” w zakresie planowanej ilości, rodzajów czynników krzepnięcia oraz celów na 2009 r.
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

13. Pismo Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka

Ustalono:
udzielenie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
zorganizowanie spotkania z udziałem Rzecznika Praw Dziecka i konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-01-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1826 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.