nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 19 stycznia 2009 r.


1. Informacja w sprawie postępu z realizacji programu prac legislacyjnych Ministra Zdrowia w zakresie rozporządzeń
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie informacji,
przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy komórek organizacyjnych we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy sytuacji dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 20-01-2009 r.
w przypadku braku uwag przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 20-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Informacja w sprawie przygotowań Ministerstwa Zdrowia oraz instytucji podległych i współpracujących do udziału w Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Propozycja zgłoszenia kandydata Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Dyrektora Europejskiego Biura Regionalnego WHO, którego wybór odbędzie się na 59. sesji Europejskiego Komitetu Regionalnego w dniach 14 – 17 września 2009 w Kopenhadze
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
nie zgłoszenie kandydata Ministerstwa Zdrowia,
uwzględnienie uwag zgłoszonych podczas dyskusji w dalszych działaniach.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 20-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Propozycja ewentualnego udziału Ministerstwa Zdrowia w realizacji projektu Międzynarodowej Organizacji Migracji (IOM) pn.: „Wzmocnienie ochrony zdrowia publicznego wzdłuż nowych granic wschodnich Unii Europejskiej”.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zaproponowanie udziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 20-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (w zakresie utworzenia centrów urazowych w Polsce)
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie w tekście projektu zapisów dotyczących sposobu podziału środków przyjętych przez Kierownictwo w dniu 12-01-2009 r.,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 20-01-2009 r.,
przekazanie projektu do Zespołu ds. nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z terminem zgłoszenia uwag 7 dni,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2009 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2010 i 2011.
Projekt „Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2007”.

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.
skierowanie pod obrady Komitetu Rady Ministrów,
termin realizacji: 20-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 19-01-2009 r. do 23-01-2009 r.).
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-01-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1784 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.