nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 05 lutego 2009 r.


1. Propozycja wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów do dofinansowania w roku 2009 w ramach Programu wieloletniego pn. „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 06-02-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Informacja w sprawie projektów ustaw o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz harmonogram prac legislacyjnych nad ww. projektami ustaw
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu .

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
pilne podjęcie prac w kierunku przygotowania projektów ustaw.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni
termin realizacji: 06-02-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

4. Narodowa Strategia Spójności 2007 – 2013 jako szansa wyrównania różnic zdrowotnych. Informacja o możliwościach finansowania sektora ochrony zdrowia z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE w perspektywie finansowej 2007 – 2013 (materiał na Komisję Zdrowia Sejmu RP)
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego materiału,
skierowanie do Komisji Zdrowia Sejmu RP,
termin realizacji: 09-02-2009r.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pan Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

5. Projekt stanowiska Rządu RP dotyczący poselskiego projektu ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (druk 1415)
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 06-02-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Pismo Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie informacji do wiadomości.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć
- referował Pan Kuba Sękowski starszy specjalista w Departamencie Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-02-2009 r.,

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk 1542)
- referował Pan Kuba Sękowski starszy specjalista w Departamencie Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-02-2009 r.,

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Polski kontrprojekt Porozumienia między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Państwa Kuwejt o współpracy w zakresie ochrony zdrowia wraz z projektem instrukcji negocjacyjnej i projektem uzasadnienia
- referowała Pani Ineza Dagmara Królik Dyrektor Departamentu Współpracy
Międzynarodowej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 06-02-2009 r.,

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
- referowała Pani Katarzyna Chmielewska Zastępca Dyrektora Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i pism
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 06-02-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-02-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-02-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1991 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.