nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 13 lutego 2009 r.


1. Uzupełnienie Oceny Skutków Regulacji projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia i ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
włączenie do skutków regulacji kosztów ustaw wprowadzanych ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia i ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia,
skierowanie projektu ustawy pod obrady Rady Ministrów,
termin realizacji: 13-02-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Propozycja podziału środków w zakresie zadań budowlanych i zakupów inwestycyjnych dla uczelni medycznych, szpitali klinicznych, instytutów naukowo-badawczych, regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz jednostek budżetowych
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.
Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji podziału środków w zakresie zadań budowlanych i zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 1-3).

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

3. Propozycja podziału środków na zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji,
przedłożenie do zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 16-02-2009r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w porozumieniu z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

5. Projekt pn. „Informacja na temat Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015”
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego materiału,
skierowanie do Komisji Zdrowia Sejmu RP,
termin realizacji: 16-02-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt Programu Wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 13-02-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji i Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-02-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1674 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.