nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 9 marca 2009 r.


1. Projekt działań dotyczący procedury zatwierdzenia Porozumienia w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu działań.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych we współpracy z Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

2. Plan programów polityki zdrowotnej na 2009 r. do układu wykonawczego z uwzględnieniem środków budżetowych na realizację w 2009 roku programu „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2007 – 2009”
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu,
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu Finansów i Inwestycji we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

3. Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na rok 2009 z uwzględnieniem podziału środków finansowych na poszczególne zadania programu
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu wraz ze środkami na realizację w wysokości 250 000 000 zł,
przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Uwagi dotyczące rozbieżności w projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
podtrzymanie stanowiska Ministra Zdrowia przekazanego podczas uzgodnień zewnętrznych.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-03-2009 r. ,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Sprawozdanie z działalności Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych za rok 2008
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego sprawozdania,
przedłożenie Ministrowi Zdrowia dodatkowej informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 23-03-2009 r. ,

Odpowiedzialny: Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1606 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.