nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 26 marca 2009 r.


1. Informacja na temat prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
kontynuowanie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy Departamentów wg właściwości w porozumieniu z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Informacja dotycząca wprowadzania elektronicznego dowodu tożsamości PI.id pełniącego rolę Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Umowa cesji pomiędzy Ministrem Zdrowia i SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dotyczących przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy zobowiązującej do przeniesienia własności 23 śmigłowców i symulatora lotu
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji,
przedłożenie do akceptacji Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Propozycje dotyczące ewentualnej zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.)
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawienie projektu rozporządzenia na Kierownictwie z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe
- referował Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 27-03-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie,

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Podział dotacji budżetowej na pomoc materialną dla studentów i doktorantów dla uczelni medycznych na rok 2009
- referował Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie podziału dotacji,
przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1854 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.