nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 6 kwietnia 2009 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag w dniu 6-04-2009 r. do godz. 13.00,
termin realizacji: 06-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

2. Projekt zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Prawo farmaceutyczne
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-04-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Informacja dotycząca niewydania aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o substancjach i preparatach chemicznych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

4. Projekt działań w związku z pismem Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów w Komisji Europejskiej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Propozycja zmiany przeznaczenia przyznanych środków dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na wydatki majątkowe na 2009r.
- referował Pan Jerzy Bójko Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego
- referował Pan Marcin Antoniak Naczelnik Wydziału Kierujący Pracami
Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-04-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

7. Propozycja planu kontroli Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg na 2009 r.
- referował Pan Marcin Antoniak Naczelnik Wydziału Kierujący Pracami
Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji planu kontroli po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

8. Propozycja zmiany zapisów dokumentu programu „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2007 – 2009”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 02-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Informacja w sprawie postępu prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia – Departament Polityki Lekowej i Farmacji
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1693 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.