nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 28 kwietnia 2009 r.


1. Projekt zaktualizowanej „Informacji z przebiegu realizacji ustawy z dnia
15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej – za okres październik 2008 r. – marzec
2009 r.”

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 29-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Projekt działań dotyczący przetwarzania osocza, uzyskiwanego przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi od honorowych dawców
na terytorium RP

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie informacji do Prezesa Rady Ministrów zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Pismo Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Radomiu w sprawie dotacji na realizację zadań statutowych na rok 2009

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania z udziałem Departamentu Prawnego, Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji i Narodowego Centrum Krwi w celu wypracowania kierunkowych działań.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Prośba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Radomiu dotycząca sprzedaży posiadanego osocza

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie opinii Ministra Zdrowia zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej, Departamentem Prawnym i Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 29-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 29-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 29-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 29-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt działań dotyczący dofinansowania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.
termin realizacji: 28-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1783 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.