nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 17 kwietnia 2009 r.


1. Propozycja zadań i dokumentów do części zadaniowej i legislacyjnej Planu prac Rządu w II połowie 2009r.
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Propozycja zmian zapisów Dokumentu Implementacyjnego Krajowego Programu Reform na lata 2008 – 2011 w odniesieniu do obszaru ochrony zdrowia
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
utrzymanie dotychczasowego kształtu Dokumentu Implementacyjnego,
zintensyfikowanie prac nad projektem związanym z wdrożeniem systemu rejestracji kodowania i klasyfikacji statystyki resortowej.

Odpowiedzialny: Centrum Systemów Informacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt działań dotyczący implementacji przepisów Dyrektywy 2004/27/WE w zakresie ochrony danych rejestracyjnych leków
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Prawo farmaceutyczne
- Referowała Pani Marta Gromada Naczelnik Wydziału w Departamencie
Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 20-04-2009r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1560 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.