nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 13 maja 2009 r.


1. Projekt działań dotyczący należności budżetu państwa od: Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie, Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Propozycja dofinansowania projektu HANDOVER i DUQuE realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
w porozumieniu z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji,
skierowanie projektu ustawy do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 14-05-2009r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rady Akredytacyjnej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 14-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów jakości oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 14-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 14-05-2009 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Projekt odpowiedzi skierowanej do Przewodniczącego Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego odnośnie sytuacji osób chorych na stwardnienie
rozsiane w Polsce

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Opinia dotycząca wyrażenia zgody na refundację zabiegu ratującego życie
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie pisma do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 14-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uzupełnieniu materiału zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14-05-2009 r.
rozważenie uwzględnienia w kolejnych zmianach rozporządzenia propozycji zgłaszanych w trakcie uzgodnień.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Projekt podziału dotacji dla uczelni medycznych na działalność dydaktyczną w roku 2009 wraz z propozycją podziału dotacji z rezerwy celowej przyznanej przez Ministra Finansów na działalność dydaktyczną
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu podziału dotacji zgodnie z wersją II.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Projekt organizacji działań dotyczący przygotowań na wypadek pandemii grypy oraz koordynacji stanowisk Polski do prezentowania na forum międzynarodowym
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji,
do koordynacji przedstawionych działań został wskazany Główny Inspektorat Sanitarny,
termin realizacji: 14-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

14.Propozycja dotycząca zainstalowania dodatkowych opcji do śmigłowców
EC 135.

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie kierunku działań zgodnie z przedstawionym projektem,
uzupełnienie materiału zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1446 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.