nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 30 czerwca 2009 r.


1. Propozycja zmian w zarządzeniu Ministra Zdrowia:
- z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia;
- 22 października 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu działania
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Kolegium Ministra

- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 01-07-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Propozycje zasad gospodarki osoczem zarekomendowane przez Krajową Radę do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Narodowym Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Propozycje zmian dotyczące działania Zespołu powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2006 r.
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie zmian legislacyjnych z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Pismo dotyczące wynagrodzenia Dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Wniosek dotyczący powołania Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Ministrze Zdrowia
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wzmocnienie istniejącego zespołu przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 01-07-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Propozycja Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy dotycząca rozpoczęcia prac legislacyjnych nad zmianą przedmiotowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przygotowanie wystąpienia do Głównego Urzędu Statystycznego z propozycją wprowadzenia zmian do programu badań statystycznych.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

8. Pismo Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowy Instytut Badawczy
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przekazanie do rozpatrzenia przez Krajowy Komitet ds. Pandemii Grypy.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1597 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.