nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 08 lipca 2009 r.


1. Wniosek dotyczący wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2009 – 2013 pn.: „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych” jako Modułu I „Narodowego programu ochrony antybiotyków w Polsce”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

2. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Wniosek dotyczący podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Wniosek dotyczący podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Wniosek dotyczący podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Wniosek dotyczący podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Wniosek dotyczący wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2009
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Wniosek dotyczący podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie pn. „Szkolenie lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ z zakresu minimum onkologicznego”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” w zakresie koordynacji zadania w roku 2009
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2009 r. Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 „Polgraft” w zakresie zadań:
a)„Procedura rekrutacji i badania HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku dla centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej”,
b)„Koordynacja działań związanych z realizacją następujących zadań:
- wdrożenie i administrowanie niepowtarzalnego oznakowania ISBT 128 w zakresie narządów wraz z cyklem szkoleń dla pracowników ośrodków
przeszczepiających, stacji dializ, pracowni typowania tkankowego,
ośrodków leczenia pacjentów po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów oraz banków tkanek i komórek,


- szkolenie personelu związanego z procedurami transplantacyjnymi
szczególnie w zakresie osiągnięcia wysokiego stopnia jakości i bezpieczeństwa narządów, tkanek i komórek stosowanych do
przeszczepiania u ludzi.”

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

14. Projekt dokumentu programu polityki zdrowotnej pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009 – 2013”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

15. Propozycja zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie akcji medialnych popularyzujących profilaktykę raka piersi i raka szyjki macicy, mających na celu zachęcenie polskich kobiet do korzystania z bezpłatnych badań cytologicznych i mammograficznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Biuro Prasy i Promocji we współpracy z Gabinetem Politycznym
Nadzoruje: Pan Jakub Piotrowski Szef Gabinetu Politycznego

16. Pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-07-2009 r. ,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-07-2009 r. ,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

18. Pismo dotyczące leku na bazie fosforanu oseltamiwiru
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
podjęcie dalszych działań.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

19. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie recept lekarskich
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie odpowiedzi do Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

20. Pismo Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych –
POLMED

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
podjęcie dalszych działań.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

21. Informacja dotycząca konferencji na temat wybranych aspektów
funkcjonowania systemu opieki medycznej na terenach wiejskich oraz
medycyny rodzinnej

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

22. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości
opłat za krew i jej składniki w 2010r.

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 09-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

23. Propozycja przyznania środków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na zakup 4 sztuk
inkubatorów transportowych oraz na budowę ośrodka szkolenia

- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

24. Propozycja zmian w planie finansowym wydatków na 2009 r. w części 46 – Zdrowie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

25. Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie zasad
rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów w rodzaju
ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz lecznictwo szpitalne w 2009
roku

- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.


Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

26. Pismo Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Dolny
Śląsk

- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przygotowanie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

27. Projekt odpowiedzi na pytania Sekretariatu Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju OECD

- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

28. Propozycja stworzenia podstawy prawnej do pokrywania kosztów leczenia
nieubezpieczonych cudzoziemców

- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
skierowanie pisma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

29. Projekt sprawozdania z trwających prac legislacyjnych w sprawie zmiany
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych i ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach
przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

30. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-07-2009 r. ,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

31. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-07-2009 r. ,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

32. Pismo Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przygotowanie odpowiedzi do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

33. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu
pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez
inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego

- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-07-2009 r. ,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor FarmaceutycznyOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1839 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.