nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 15 czerwca 2009 r.


1. Projekt Programu inwestycji wieloletniej pn.: „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1
w Warszawie”

- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

2. Propozycja przyznania środków dla Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie na wydatki majątkowe na 2009 r.
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Projekt wystąpienia pokontrolnego dotyczący Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu pisma.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 16-06-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Projekt programu zdrowotnego pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, obejmujący okres realizacji 2009 – 2014
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Opinia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie apelu XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Łodzi dotyczącego regulacji prawnej związanej z art. 18 ust 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w zakresie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
utrzymanie aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Informacja dotycząca przyjęcia definicji psychoterapeuty proponowanej przez Polską Radę Psychoterapii
- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
utrzymanie kierunku prac zgodnie z zapisami projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

8. Pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej
w sprawie nadania kodu jednostki organizacyjnej dla nowo powstającej poradni

- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie informacji do wiadomości.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

9. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 15-06-2009 r. do 19-06-2009 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1473 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.