nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 14 sierpnia 2009 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu geriatrii.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 10 dni,
termin realizacji: 17-08-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego,
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Propozycje zmian dotyczących specjalizacji w dziedzinie medycyny transportu.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 17-08-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Propozycja opracowania nowego projektu systemowego z zakresu profilaktyki chorób prostaty u mężczyzn po 45. roku życia, planowanego do realizacji w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- referowała Pani Małgorzata Zdrożna naczelnik wydziału w Departamencie Funduszy Europejskich.

Ustalono:
kierunkowe przyjęcie przedstawionej propozycji.
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej,
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

- referował Pan Marcin Antoniak Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 17-08-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Opinia Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji i Departamentu Polityki Zdrowotnej do propozycji dokonania zmian w umowach na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2009r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji zgodnie z wariantem II

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Wniosek dotyczący podziału środków finansowych dla realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie funkcjonowania biura i koordynacji programu”.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 „Polgraft”
w zakresie zadania: „Wdrożenie programu przeszczepienia rogówki
u chorych z podwyższonym ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych”.

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt ugody sądowej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji zgodnie z wariantem III

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Propozycja przesunięcia środków finansowych przyznanych na 2009 r. na realizację zadania pn. „Nadbudowa Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie o cztery kondygnacje”
- referował Pan Jerzy Bójko Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1893 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.