nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 23 lipca 2009 r.


1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministrowi Zdrowia, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii grypy wywołanej wirusem A/H1N1 realizowanych przez wojewódzkie stacje sanitarno – epidemiologiczne
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 24-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

2. Wniosek dotyczący składu Komisji Konkursowej na wybór realizatora „Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007 – 2011” w zakresie zadań: „działania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce” oraz „przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, Zadanie: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych w 2009 roku”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Ogólnopolski Rejestr Niedokrwiennej Niedomykalności Mitralnej-PIMAR” w ramach „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009” oraz łącznego kosztu realizacji zadania w 2009r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Wniosek dotyczący wyników drugiego konkursu ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa od 1 kwietnia 2009r., w części dotyczącej świadczenia – przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Propozycja zmian w umowach na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2009r., przechodzących do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 1 kwietnia 2009r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji zmian w umowach zgodnie przedstawionym materiałem.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na rok 2009 – POLKARD, zadanie pn. ”Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL – 2”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na rok 2009 – POLKARD, zadanie pn. „Ogólnopolski Rejestr Udarów Mózgu”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej – doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Wniosek dotyczący unieważnienia postępowania konkursowego na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów zgodnie z przyjętymi uwagami.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Wniosek dotyczący rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2009r. Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 „Polgraft” w zakresie zadań:
- „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do redystrybucji surowic oraz redystrybucja surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce”,
- „Opracowanie i wdrożenie nowego sposobu leczenia przeszczepianiem jelita”,
- „Opracowanie i wdrożenie nowego sposobu leczenia przeszczepianiem kończyny górnej”,
- „Szkolenie specjalistyczne koordynatorów (transplantacyjnych) pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów”,
- „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla
pracowni wykonujących badania HLA potencjalnych dawców szpiku”

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

14. Projekt ogłoszenia procedury konkursowej na wybór realizatora audytu uwzględniającego, zgłoszone przez zespół ekspertów, zasad realizacji audytu i metodologii jego prowadzenia w roku 2009
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu ogłoszenia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

15. Projekt odpowiedzi dla świadczeniodawców w sprawie nadwykonań świadczeń wysokospecjalistycznych w 2008 roku
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przeredagowanie pisma z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 24-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1486 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.