nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 26 sierpnia 2009 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazów gwarantowanych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazów świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie ratownictwa medycznego.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów zdrowotnych

- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstów projektów po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 27-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25-08-2009r. w sprawie wykazów świadczeń gwarantowanych
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

3. Opinia dotycząca kwalifikowania pacjentów według skali Barthel
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przekazanie do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 27-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 27-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 27-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 27-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowany na lata 2007 – 2011 w zakresie zadań na rok 2010
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu harmonogramu w zakresie zadań na rok 2010.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie przygotowanie programu kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 27-08-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt Uchwały Rady Ministrów zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 27-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Sprawozdanie z udziału delegacji Ministerstwa Zdrowia w Segmencie Wysokiego Szczebla Rady Gospodarczej i Społecznej Narodów Zjednoczonych (ECOSOC) w dniach 6 – 9 lipca 2009 r.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 24-08-2009 r. do 28-08-2009 r.)
- referowała Pani Bożena Kędzierska Radca Ministra w Biurze Ministra.

13. Propozycja kandydatur do nagrody Single Market Award 2009
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1969 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.