nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 04 września 2009 r.


1. Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministrowi Zdrowia, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony Zdrowia”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 4 dni,
termin realizacji: 07-09-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” w zakresie realizacji zadania pn.: „Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru krwi na lata 2009 – 2014 wraz z propozycją podziału środków finansowych na rok 2009”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” w zakresie realizacji zadania pn.: „Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie”
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” w zakresie realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych w lecznictwie na rok 2009”
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” w zakresie realizacji zadania pn.: „Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym połączone z akcjami poboru krwi w roku 2009”
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni
termin realizacji: 07-09-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009 – 2013” – w zakresie zadań na rok 2009
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1609 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.