nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 08 września 2009 r.


1. Opinia dotycząca uwag Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do art. 12 projektu ustawy o izbach lekarskich (druk nr 2151)
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie opinii zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

2. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania: „Przygotowanie
i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”.

Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania: „Działanie na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”.

Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania: „Wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”

jako zadań programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007 – 2011”.

- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 – POLKARD”, w zakresie zadania: pn. „Kontynuacja tworzenia sieci pododdziałów udarowych” w ramach tematu „Zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych (kardiomonitory, respiratory stacjonarne i przenośne, aparaty do 24 – godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, aparaty do 24 – godzinnego monitorowania EKG, aparaty dopplerowskie)”
- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz założeń do projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,
termin realizacji: 10-09-2009 r.
przedstawienie na Kierownictwie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 07-09-2009 r. do 11-09-2009 r.)
- referowała Pani Bożena Kędzierska Radca Ministra w Biurze Ministra.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1832 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.