nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 17 września 2009 r.


1. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo - naczyniowego na rok 2009 - POLKARD", zadanie pn.: „Zakup sprzętu - elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii"
- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji ze zdaniem odrębnym Pana Adama Fronczaka Podsekretarza Stanu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

2. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Ocena skuteczności operacji oszczędzającej zastawkę aortalną" w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD"
- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD, zadanie pn.: „Analiza aktualnych trendów rozpowszechniania i kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia w Polsce oraz ich związek ze zmianami umieralności sercowo - naczyniowej. Prognozowanie efektów interwencji profilaktycznych w skali populacyjnej w zakresie chorób układu krążenia"
- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo - naczyniowego na rok 2009
- POLKARD", zadanie pn.: „Szkolenie lekarzy rodzinnych w zakresie diagnostyki i terapii niewydolności serca"

- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego" w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD"
- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu" w ramach „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo - naczyniowego na rok 2009 - POLKARD" oraz łącznego kosztu realizacji zadania w 2009r.
- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 18-09-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 18-09-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille'a
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 18-09-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Propozycja przepisów określających zakres odpowiedzialności cywilnej lekarzy
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.


Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11.Projekt ustawy o zmianie ustawy w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 18-09-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12.Lista ofert wybranych w II edycji konkursu przez Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2009 roku oraz realizujących je podmiotów, powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009r.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1853 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.