nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych1. Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów

2. Rządowe Centrum Legislacji

3. Narodowy Fundusz Zdrowia

4. Minister Finansów

5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

6. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7. Minister Sprawiedliwości

8. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

9. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

10. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

12. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

13. Wojewoda Lubelski

14. Wojewoda Lubuski

15. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Krakowie

16. Wojewoda Mazowiecki

17. Zarząd Województwa Opolskiego

18. Podlaski Urząd Wojewódzki

19. Wicewojewoda Podkarpacki

20. II Wicewojewoda Śląski

21. Wojewoda Świętokrzyski

22. Wojewoda Warmińsko-Mazurski

23. Wojewoda Wielkopolski

24. Wojewoda Zachodniopomorski

25. Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

26. Unia Uzdrowisk Polskich

27. NSZZ Solidarność

28. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

29. Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia

30. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Blogu Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii

31. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-11-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4936 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.