nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 26 października 2009 r.


1. Uchwała Nr XXXVIII/708/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie rezolucji Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej zmiany zasad podziału środków finansowych na leczenie
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.


Ustalono:
przygotowanie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Stanowisko z dnia 15 września 2009r. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego województwa łódzkiego w sprawie podziału zysku Narodowego Funduszu Zdrowia w 2009 roku
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego .


Ustalono:
przygotowanie odpowiedzi zgodnie z przedstawioną propozycją.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

3. Projekt pisma do Pani dr Naty Menabde Zastępcy Dyrektora Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia WHO zawierające prośbę o akceptację ostatecznych uwag dotyczących Dwuletniej Umowy o Współpracy pomiędzy Ministrem Zdrowia RP a Regionalnym Europejskim Biurem WHO w latach 2010 – 2011 (BCA)
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.
Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu pisma,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Propozycja podziału dotacji budżetowej na kształcenie w zakresie obronności kraju dla uczelni medycznych na rok 2009
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Pismo Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dotyczące szczepionki pandemicznej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji oraz podjęcie działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Główny
Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Pismo Stowarzyszenia Unii Uzdrowisk Polskich w związku
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w porozumieniu z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Propozycja składu Rady Akredytacyjnej
- Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji dotyczącej składu Rady oraz wyboru Przewodniczącego Rady.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Propozycje zmiany zapisów terapeutycznego programu zdrowotnego pn. „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”.
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wariantu zgodnie z przedstawioną propozycją.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 27-10-2009 r.,
omówienie na Kierownictwie projektu rozporządzenia wraz z opinią Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-10-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1721 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.