nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 19 października 2009 r.


1. Propozycje do Planu prac Rządu na I półrocze 2010r.
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.
Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Prawny w porozumieniu z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego,
Departamentem Zdrowia Publicznego, Departamentem Pielęgniarek i Położnych,
Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia,
Departamentem Matki i Dziecka,
Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji,
Departamentem Polityki Zdrowotnej, Głównym Inspektoratem Sanitarnym,

Narodowym Centrum Krwi i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 – POLKARD” w zakresie zadania pt.: „Szkolenie adeptów: Elektrokardiologia”)
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 – POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Program kontroli jakości zabiegów kardiologii interwencyjnej (zarówno dyżurowych, jak i planowych) realizowany przy pomocy bazy danych Sekcji Interwencji Sercowo Naczyniowych PTK”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Wniosek w sprawie odwołania od wyników konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii” w ramach „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 – POLKARD”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt programu zdrowotnego pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” na rok 2009 w zakresie zadań pn.: „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)” i „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzieży)”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,
przygotowanie dodatkowego materiału zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 21-10-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Propozycje zmian do regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia (w dniach od 19-10-2009 r. do 23-10-2009 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-10-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1494 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.