nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 18 stycznia 2010 r.


1. Opinia dotycząca wystąpienia Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji
termin realizacji: styczeń 2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do przygotowania zmiany zasad opłacania finansowanych przez budżet państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne ewidencjonowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem podpisania.
termin realizacji: 19-01- 2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Projekt informacji dla Prezesa Rady Ministrów na temat kondycji finansowej i perspektyw funkcjonowania polskich szpitali w sytuacji ogłoszenia przez Związek Zawodowy Lekarzy ogólnopolskiej akcji protestacyjnej polegającej na nie przyjmowaniu pacjentów do szpitali i przychodni do czasu spełnienia oczekiwań związkowców
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 19-01-2010 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Opinia do pisma Rzecznika Praw Dziecka w sprawie udzielania pomocy medycznej dzieciom nie posiadającym ubezpieczenia
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia komunikatu zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
skierowanie pisma do Rzecznika Praw Dziecka i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
termin realizacji: styczeń 2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka we współpracy z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 19-01-2010 r.
w przypadku braku uwag przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

6. Projekt wniosku o zawarcie umowy między Polską Agencją Prasową S.A. i Ministerstwem Zdrowia o udzielenie niewyłącznego prawa do korzystania z codziennego serwisu informacyjnego PAP w 2010 r.
- referował Pan Krzysztof Suszek Dyrektor Biura Prasy i Promocji.

Ustalono:
uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
przedłożenie do akceptacji Ministra Zdrowia.
termin realizacji: 19-01-2010 r.

Odpowiedzialny: Biuro Prasy i Promocji
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

7. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 18-01-2010 r. do 22-01-2010 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-01-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1829 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.