nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 07 czerwca 2010 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Banku Tkanek Oka.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 08-06-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

2. Projekt programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu z przedstawionymi zmianami.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt podziału dotacji budżetowej na pomoc materialną dla studentów i doktorantów dla uczelni medycznych na rok 2010
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu podziału dotacji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt dokumentu pn.: „Ocena realizacji Narodowego Programu Zdrowia 2007 – 2015”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przekazanie projektu dokumentu do Komisji Zdrowia Sejmu RP.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Propozycja nowego priorytetu Ministra Zdrowia na czas sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. – Priorytet IV „Badania nad chorobami mózgu, chorobami neurodegeneracyjnymi w tym nad chorobą Alzheimera”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Propozycja włączenia do listy priorytetów Ministra Zdrowia na czas sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. tematyki e-Zdrowie
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 08-06-2010 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

8. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 07-06-2010 r. do 11-06-2010 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.


Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
MAREK TWARDOWSKI

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1968 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.