nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 12 maja 2010 r.


1. Informacja o postępie prac legislacyjnych nad zaległymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia i planem prac Rządu na I półrocze 2010r.

- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyspieszenie prac legislacyjnych z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych
Nadzoruje: Członkowie Kierownictwa zgodnie z kompetencjami

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Inspekcji Handlowej
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu zaopiniowania,
termin realizacji: 13-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Propozycja do listy priorytetów podczas polskiej Prezydencji – Priorytet X pn. „Badania nad chorobami mózgu, chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym nad chorobą Alzheimera”
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przygotowanie wykazu wszystkich zgłoszonych propozycji i przedstawienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 13-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Pismo dotyczące zaleceń pokontrolnych po dokonanej kontroli na temat: „Zasad i trybu wypłat nagród dla nauczycieli akademickich realizowanych przez Ministra Zdrowia w 2008 i 2009 r.”
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt informacji na temat działań podjętych przez Ministerstwo Zdrowia RP w związku z odbywającą się w dniach 19 – 21 kwietnia 2010r. w Hanoi Międzynarodową Ministerialną Konferencją na temat grypy zwierząt i pandemii grypy oraz projektem deklaracji z Hanoi
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt materiału dla Sejmowej Komisji Zdrowia pt.: „Ratownictwo medyczne – ocena realizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (bilans wydanych środków z budżetu i efekty ekonomiczne od 1999 roku do chwili obecnej, finansowanie, zasady organizacji)
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
kierunkowe przyjęcie przedstawionego projektu materiału,
wprowadzenie zmian zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
skierowanie do Komisji Zdrowia,
termin realizacji: 14-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
- przedstawił Pan Jan Orgelbrand Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-05-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1412 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.