nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 24 stycznia 2011 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 25-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 25-01-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia. Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt działań dotyczący Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
pilne zorganizowanie spotkania z udziałem Rektora Akademii Medycznej w Lublinie, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie i Departamentu Prawnego,
termin realizacji: do 28-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji we współpracy z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 25-01-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5.Informacja w sprawie posiedzenia grupy roboczej Rady Unii Europejskiej
dotyczącej wspólnego zakupu szczepionek

- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przygotowanie rozszerzonej informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji i przekazanie do rozpatrzenia przez Krajowy Komitet ds. Pandemii Grypy,
termin realizacji: 26-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego, Departament Współpracy Międzynarodowej, Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Pismo Porozumienia Zielonogórskiego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego i Narodowego Funduszu Zdrowia,
termin realizacji: 28-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Gabinet Polityczny, Departament Dialogu Społecznego, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Piotrowski Szef Gabinetu PolitycznegoOpracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
MAREK HABER

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1233 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.