nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 19 maja 2011 r.


1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 20-05-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych lub po ich uwzględnieniu skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

2. Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 20-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Propozycje zmian do projektów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz samorządzie pielęgniarek i położnych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji zmian zgodnie z zapisem w załącznikach od 1 – 4.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Informacja o postępie prac legislacyjnych nad:
1) Planem prac Rządu na 2011 r.;
2) aktami wykonawczymi należącymi do właściwości Ministra Zdrowia

- referowała Pani Alina Budziszewska-Makulska Zastępca Dyrektora Departamentu
Prawnego.

Ustalono:
zintensyfikowanie prac z uwzględnieniem ostatecznych terminów wynikających z harmonogramu.

Odpowiedzialny: właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia,
Główny Inspektorat Sanitarny,
Główny Inspektorat Farmaceutyczny we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

5. Stan sanitarny kraju za 2010 rok
- przedstawił w zastępstwie Pana Przemysława Bilińskiego Głównego Inspektora
Sanitarnego Pan Witold Tomaszewski.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przekazanie do Sejmowej Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego.
termin realizacji: 23-05-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

6. Propozycja opracowania nowych projektów systemowych pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” oraz „Akademia NFZ”
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

7. Informacja dotycząca zagospodarowania nadwyżek osocza
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z I częścią informacji oraz zaakceptowało część II,
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-05-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1270 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.