nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Uwagi do projektu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego
1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

2. Rządowe Centrum Legislacji

3. Instytut Psychiatrii i Neurologii

4. Wicemarszałek Wpjewództwa Kujawsko - Pomorskiego

5. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

6. Marszałek Województwa Wielkopolskiego

7. Narodowy Fundusz Zdrowia

8. Sekretarz Województwa Mazowieckiego
w Warszawie

9. Urzad Marszałkowski Województwa Śląskiego

10. Zarzad Województwa Lubelskiego

11. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

12. Porozumienie Zielonogórskie

13. Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca

14. e-mail z dnia 22 czerwca 2011

15. Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Połoznych

16. Polskie Towarzystwo Terapii Pozbawczej i Behawioralnej

17. Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień

18. Polska Rada Ratowników Medycznych

19. Naczelna Izba Pielęgniarek i Połoznych

20. Ogólnopolskie Porozumienie Zwiazków Zawodowych

21. Członek Zarzadu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

22. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

23. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

24. Urzad Marszałkowski Województwa Dolnoślaskiego

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-01-17
Data publikacji:
       2012-01-17
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-01-17Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3350 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.